RegisterNaamYke 206
Geboorte Datum28-04-1957
Stokmaat1.62 m
Jaar 1e goedkeuring1960
Jaar van Keuring Nakomelingen1964
Resultaat van Keuring Nakomelingen goedgekeurd
Aanbeveling1967
VaderAize 170 Pref.
MoederMartsje, 3812, Ster
VooroudersKlik hier voor alle (mannelijke) voorouders
NageslachtKlik hier voor volledig (mannelijk) nageslacht
Goedgekeurde zonenGauke-Lientje 224

Inhoud bijgewerkt op 11-12-2022 19:37