RegisterNaamNemo 51
Geboorte Datum01-01-1885
Overleden Datum01-01-1892
Stokmaat1.58 m
Jaar 1e goedkeuring1888
Jaar van Keuring Nakomelingen1893
Resultaat van Keuring Nakomelingen goedgekeurd
Aanbeveling1893 - verkocht
NageslachtKlik hier voor volledig (mannelijk) nageslacht
Goedgekeurde zonenLeo 86
Frits 95
Ulbe 100 Pref.

Inhoud bijgewerkt op 11-12-2022 19:37