foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Welkom op mijn hobbysite over Friese paarden, waarop ik vooral veel informatie wil geven over dit mooie ras, inclusief de stambomen. Mijn hart voor de Friese paarden is pas helemaal opengegaan toen ik naar de Friese paardendag in Hoofddorp geweest ben, wat je daar ziet dat is echt een belevenis.Hopelijk voelt u dat ook zo na een bezoek aan deze site.


FriesePaardenKracht.nl

info@friesepaardenkracht.nl

Friese Paarden Kracht

Koppeling inhoud

Nederlands fokverenigingen
Fokvereniging "Groningen-Drenthe Combinatie", Peize e.o.
Molenhorn 11
9797 PV Thesinge
The Netherlands
info@groningendrenthecombinatie.nl
www.groningendrenthecombinatie.nl/
Fokvereniging "Het Friesch Paard Limburg"
Eindsestraat 10
5439 NH Linden
The Netherlands
0485-330995
FPL@home.nl
www.hetfrieschpaardlimburg.com/
 Fokvereniging "Het Friesche Paard Twente Achterhoek"
Markveldsedijk 3a
7161 LT NEEDE
The Netherlands
0545-291890
frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl
www.frieschpaard-twenteachterhoek.nl
Fokvereniging "Het Friesche Paard" Zuid Nederland
Mijlstraat 32
5281 LL Boxtel
The Netherlands
0411-674399
friesepaardenznl@planet.nl
www.friesepaardzuidnederland.nl/home/1
Fokvereniging "Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland"
Barsingerweg 37
1766 GE Wieringerwaard
The Netherlands
0224-223441
fokvereniging.nzh@planet.nl
www.frieschepaard.nl/
Fokvereniging "Het Friese Paard Midden-Nederland", Ermelo e.o.
Tongerenseweg Zuid 215
8162 SC Epe
The Netherlands
0578-615420
voorzitter@frieschepaardmn.nl
frieschepaardmn.nl
Fokvereniging "Het Friese Paard", Wolvega e.o.
Lindedijk 26
8482 KS Spanga
The Netherlands
0527-231264
lindedijk@hotmail.com
www.friesepaardwolvega.nl/
Fokvereniging "It Fryske Greidhynder", Oldeboorn e.o.
Bethlehemsreed 2
9233 LG Boelenslaan
The Netherlands
0512-341043
aise@itfryskegreidhynder.nl
www.itfryskegreidhynder.nl/
Fokvereniging "It Fryske Hynder", Sneek e.o.
Oordenwei 3
8583 KN Kolderwolde
The Netherlands
0514 - 604569
m.samplonius@ziggo.nl
www.itfryskehynder.eu/
Secretaris Mevrouw M. Samplonius-Nijenhuis

Foarwei 17
9294 KC Oudwoude
The Netherlands
0511-452594
ta-it-bihald@hetnet.nl
www.ta-it-bihald.nl/