RegisterNaamDrewes 213
Geboorte Datum18-04-1959
Stokmaat1.61 m
Jaar 1e goedkeuring1962
Jaar van Keuring Nakomelingen1963
Resultaat van Keuring Nakomelingen afgekeurd
Aanbeveling1963 - afgekeurd
VaderNanne 197
MoederMakke, 3815, Model Pref.
VooroudersKlik hier voor alle (mannelijke) voorouders

Inhoud bijgewerkt op 11-12-2022 19:37