Aanschaf van een Fries paard

Wanneer u een Friese paard wilt aanschaffen kunt u bij KFPS, een lijst met adressen van alle hengstenhouders opvragen waaruit u zelf een keuze kunt maken. KFPS speelt geen bemiddelende rol. Bij het kopen van een paard zijn een aantal zaken belang. Het belang rijkste is het doel waarvoor paard aanschaft. Wees er altijd alert op dat een paard een geldig paspoort en stamboekbewijs heeft. Het chipnummer op beide documenten moet overeen komen met de chip van het dier, die in het midden van het links halsvlak ,circa 10 centimeter onder de manenkam , is aangebracht. Afhankelijk van de afstamming worden de paard ingeschreven in een van de registers (zie tabel registratieprocedures). Het stamboekbewijs van de hoofdklasse, het KFPS-boek, is gedrukt in de tinten geel, geelgroen en lichtgrijs. De kleuren van het bewijs van inschrijving in het KFPS-d-boek zijn de tinten geel, rozerood en lichtgrijs. Papieren van bijboek l zijn in de tinten oranje, roodbruin en lichtgrijs en dat van bijboek ll in de tinten rood, blauw en lichtgrijs. Het bewijs van inschrijving is gelamineerd en gewaarmerkt met een voelbaar reliëfstempel van het de Koninklijke Vereniging ''Het Friesch Paarden-Stamboek''. Waarneer u een fries paard heeft gekocht, dan stuurt de verkoper het bewijs van inschrijving naar het KFPS, met op de chterkant van dit bewijs de naam en het adres van de nieuwe eigenaar. Op het stamboekkantoor in Drachten zal het paard overschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar, die daarmee automatisch lid wordt van het KFPS. Na betaling van lidmaatschap-en administratiekosten, ontvangt de nieuwe eigenaar het geldige bijwijs van inschrijving thuis.

 

Registratieprocedure

Hengst ?

KFPS-
stamboek

Goedgek. Hengsten van KFPS dochterstamb.***

Veulenboek
met
dekvergunning

Veulenboek/ Bb I/ Bb IIl

Merrie ?        
KFPS-boek KFPS-boek KFPS-D/ BbII*** Bb I Bb II
KFPS-D KFPS-boek KFPS-D/ BbII*** Bb I Bb II
Bb I Bb I* Bb I/ BbII*** Bb I Bb II
Bb II** Bb I BbI**/ BbII*** Bb II/ BbI** Bb II

* Na gebruik van 3 KFPS-stamboekhengsten in laatste 4 aaneengesloten generaties in de moederlijn, worden de nakomelingen uit de BbI-merrie direct geregistreerd in het KFPS-hoofdregister.
** Moeder BbII wordt gedekt met Vb-hengst met dekvergunning: promotie naar BbI verloopt in 2 generaties. Wordt merrie BbII gedekt met KFPS stamboekhengst, dan promotie naar BbI in 1 generatie.
*** Of goedgekeurde hengsten bij een ander EU-erkend dochterstamboek: grond van goedkeuring door (EU)-dochterstamboek wordt getoetst door het KFPS. Wanneer de goedkeuringseis niet voldoet aan regels KFPS, dan komt nakomeling in BbII.

Bron: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek’’