foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Welkom op mijn hobbysite over Friese paarden, waarop ik vooral veel informatie wil geven over dit mooie ras, inclusief de stambomen. Mijn hart voor de Friese paarden is pas helemaal opengegaan toen ik naar de Friese paardendag in Hoofddorp geweest ben, wat je daar ziet dat is echt een belevenis.Hopelijk voelt u dat ook zo na een bezoek aan deze site.


FriesePaardenKracht.nl

info@friesepaardenkracht.nl

Friese Paarden Kracht

Sportpredikaat

Testen & Sportpredikaat

Het KFPS biedt in Nederland een tweetal testen aan waar Friese paarden aan deel kunnen nemen: de IBOP- en ABFP-testen. De IBOP-test is bedoeld om zo objectief mogelijk de geschiktheid voor een gebruiksdoel van het paard vast te stellen. De ABFP-Test is bedoeld om op objectieve wijze de aanleg als dressuur- en/of aangespannen- en/of tuigpaard vast te stellen. Daarnaast bestaat voor alle Friese paarden de mogelijkheid om het sportpredikaat te behalen. De minimumeisen voor het behalen van een sportpredikaat zijn:

  • Dressuur Z1+5.
  • Tuigen: cat. l & ll ereklasse en cat. lll klasse in één seizoen 6 keer als prijswinnaar geplaatst in het ‘groene seizoen’ (15 april tot 1 oktober).
  • Mennen (dressuur): Z+10.
  • Mennen (samengesteld): klasse 3+10.
  • Mennen dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan gegeven met welk fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen.

Het paard dient ten minste 10 winstpunten in klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld. Deze eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalde sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van KFPS-inspectie.
 
 
Overige predikaten
 
Wanneer blijkt dat een hengst een bijzonder verervingsbeeld toont, kan hij preferent worden verklaard. Ook merries kunnen het preferentschap behalen: vier nakomelingen van de merrie moet dan het sterpredikaat hebben behaald. Ook het ter wereld hebben gebracht van een stamboekhengst telt mee voor het preferentschap van een merrie. Het predikaat "prestatiemoeder" verkrijgt een merrie wanneer drie van haar nakomelingen het sportpredikaat behaald hebben.
Keuren van merries voor het predikaat Kroon

Alleen op de centrale keuring kan een stermerrie (voorlopig) kroon worden verklaard (aanwijzingen voor het (voorlopig) kroonpredikaat kunnen buiten Nederland ook tijdens buitenlandse fokdagen plaatsvinden). Voor de ''voorlopig kroonverklaring'' kunnen stermerrie van 3 jaar en ouder aangewezen. De minimumstokmaat is 1.58 meter. Om definitief tot kroon te worden aangewezen moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test geldt dat het resultaat minimaal 77 punten dient te zijn. Voor de stap en draf moet gemiddeld een 7 worden behaald, met als minimum een 6. Het behalen van het Sportpreditkaat is tevens aanleiding voor definitieve kroonverklaring.
Keuren van merries voor het predikaat Model

Alleen op de centrale keuring kan een ster- of kroonmerrie (voorlopig) model worden verklaard (aanwijzen voor (voorlopig) modelpredikaat kunnen buiten Nederland ook tijdens buitenlandse fokdagen plaatsvinden). Voor de ''voorlopig modelverklaring'' kunnen ster- of kroonmerries van 7 jaar en ouder worden aangewezen. de minimum stokmaat is 1.60 meter. Om in aanmerking te komen voor (voorlopig) model dient de merrie minimaal een veulen te hebben een gezoogd. Om definitief tot model te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test hebben afgelegd. Voor de IBOP en ABFP-test geldt dat het resultaat minimaal 77 punten dient te zijn. Voor de stap en draf moet gemiddeld een 7 worden behaald,met als minimum een 6.Het behalen van Sportpreditkaat is tevens aanleiding voor definitie modelverklaring.


Bron: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek’’

Copyrigcht © 2013 FriesePaardenKracht