foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Welkom op mijn hobbysite over Friese paarden, waarop ik vooral veel informatie wil geven over dit mooie ras, inclusief de stambomen. Mijn hart voor de Friese paarden is pas helemaal opengegaan toen ik naar de Friese paardendag in Hoofddorp geweest ben, wat je daar ziet dat is echt een belevenis.Hopelijk voelt u dat ook zo na een bezoek aan deze site.


FriesePaardenKracht.nl

info@friesepaardenkracht.nl

Friese Paarden Kracht

De keuring

Het KFPS organiseert in het zomerseizoen keuringen door heel Nederland. Op deze stamboekkeuringen kunnen veulens, 3-jaar en ouderen merries en ruinen voor opname in het stamboek of graadverhoging worden aangeboden. Voor 3 jaar en ouderen hengsten zijn er aparte keuringen:

  • De veulenboekhengstenkeuringen en de hengstenkeuring.
  • Op de fokdagen, die georganiseerd worden door de fokverenigingen, is het ook mogelijk om enter-, twenter- en oudere stermerries ter keuring aan te bieden.3 jaar en oudere merrie en ruinen kunnen op de volgende manieren onderscheiden worden.
Gemiddelde score 5 hoofd-kenmerken Resultaat Predikaat
>7,5 Opgenomen met 1e premie Stamboek ster (stb ster)
~7 Opgenomen met 2e premie Stamboek ster (stb ster)
~6 -7 Opgenomen met 3e premie Stamboek (stb)
~6 Opgenomen zonder premie Stamboek (stb)
<6 Niet opgenomen Blijft veulenboek

Let wel: bij de afweging m.b.t. de primering wegen de kenmerken rastype, stap en draf het zwaarst mee. Verder wordt een paard met een 4 of lager voor één of meer kenmerken niet ingeschreven en kan een paard met een onvoldoende (5 of lager) op één of meer hoofdkenmerken niet in het Ster register ingeschreven worden.

Voor de 3-jaar en oudere hengsten die aangeboden worden op de veulenboekhengstenkeuring bestaan twee mogelijkheden: de hengst blijft veulenboek (vb) of hij wordt ster verklaard (VB ster).

Op de fokdagen kunnen veulens, enter-en twentermerries onderscheiden worden met een 1e 2e 3e premie, of zij ontvangen ‘geen premie’. Stermerries en­ –ruinen die op de fokdagen worden gekeurd kunnen een 1e of 2e premie ontvangen.

Stamboekkeuring

Stamboekkeuring worden georganiseerd door het KFPS. De stamboekkeuringen staan open voor:

  • Veulens;
  • Driejarige en oudere veulenboekmerries/veulenboekruinen voor opnamen in het stamboek en eventueel sterverklaring;
  • Vierjarige en oudere stamboekmerries/stamboekruinen voor sterverklaring.

Fokdagen

Fokdag worden georganiseerd door de fokverenigingen en stan open voor alle rubrieken behalve voor hengsten en aanwijzing voor het (voorlopig) modelpredikaat. alleen paarden die voor de betreffende rubriek zijn aangegeven ,worden gekeurd.

Veulenkeuringen

Veulenkeuringen kunnen worden georganiseerd door leden van het KFPS. Op veulenkeuring worden alleen veulens gekeurd. Deze keuringen vinden plaats vanaf 1 september bij een minimum aantal aangemelde veulens van 30. De keuring vindt plaats voor risico en rekening van de aanvrager van de keuring. De aanvrager is ook verantwoordelijkheid voor de hele organisatie van de keuring. De medewerking van het KFPS beperkt zich tot het beschikbaar stellen van juryleden, paspoorconsulenten, aangifte formulieren en eventueel catalogi. De aanvraag voor het organiseren van een veulenkeuring dient voor 1 mei bij het KFPS aanwezig te zijn. Het KFPS behoud zich het recht voor om een aanvraag te weigeren. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt in overleg een keuringsdatum vastgesteld

Veulenboekhengstenkeuringen

Veulenboekhengstenkeuringen worden georganiseerd door het KFPS en staan pen voor 3-jarige en oudere veulenboekhengsten. in uitzonderlijke gevallen kan deze rubriek worden uitgeschreven op een stamboekkeuring.

Centrale Keuring

Voor  de centrale keuring kunnen paarden worden aangemeld die in het lopende kalenderjaar een eerste premie hebben behaald, m.u.v. veulens en veulenboeksterhengsten. Modelmerries hoeven geen eerst premie behaald te hebben. Alleen op de centrale keuring kan een ster of kroonmerrie voorlopig model worden verklaard 

Bron: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek’’

Copyrigcht © 2013 FriesePaardenKracht