foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Welkom op mijn hobbysite over Friese paarden, waarop ik vooral veel informatie wil geven over dit mooie ras, inclusief de stambomen. Mijn hart voor de Friese paarden is pas helemaal opengegaan toen ik naar de Friese paardendag in Hoofddorp geweest ben, wat je daar ziet dat is echt een belevenis.Hopelijk voelt u dat ook zo na een bezoek aan deze site.


FriesePaardenKracht.nl

info@friesepaardenkracht.nl

Friese Paarden Kracht

Keuren van merries

Voor het predikaat Kroon

Alleen op de centrale keuring kan een stermerrie (voorlopig) kroon worden verklaard (aanwijzingen voor het (voorlopig) koonpredkaat kunnenbuiten Nederland ook tijdens buitenlandse fokdagen plaatsvinden).Voor de ''voorlopig koonverklaring'' kunnen stermerrie van 3 jaar en ouder aangewezen. De minimumstokmaat is 1.58 meter. Om definitief tot kroon te worden aangewezen moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test geldt dat het resutaat minimaal 77 punten dient te zijn. Voor de stap en draf moet gemiddeld een 7 woren behaald, met als minimum een 6. Het behalen van het Sportpreditkaat is tevens aanleiding voor definitieve kroonverklaring.


Voor het predikaat Model

Alleen op de centrale keuring kan een ster- of kroonmerrie (voorlopig) model worden verklaard (aanwijzen voor (voorlopig) modelpredikaat kunnen buiten Nederland ook tijdens buitenlandse fokdagen plaatsvinden). Voor de ''voorlopig modelverklaring'' kunnen ster- of kroonmerries van 7 jaar en ouder worden aangewezen. de minimum stokmaat is 1.60 meter. Om in aanmerking te komen voor (voorlopig) model dient de merrie minimaal een veulen te hebben een gezoogd. Om definitief tot model te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test hebben afgelegd. Voor de IBOP en ABFP-test geldt dat het resultaat minimaal 77 punten dient te zijn. Voor de stap en draf moet gemiddeld een 7 worden behaald,met als minimum een 6.Het behalen van Sportpreditkaat is tevens aanleiding voor definitie modelverklaring.

Bron: Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek’’

Copyrigcht © 2013 FriesePaardenKracht